Studia w CSSTiRL

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej potrzebnej w codziennej działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej – zwłaszcza samorządowej.

Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej potrzebnej w codziennej działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej – zwłaszcza samorządowej.

Oferta kierowana jest do pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej, sekretarzy i skarbników. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz współpracujących z samorządami pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy społecznych. Ze względu na szerokie i wielodyscyplinarne ujęcie problematyki samorządu w programie studiów są one szczególną ofertą dla radnych i kandydatów na radnych.

Studium jest jednoroczne.

Treści kształcenia 

Treści kształcenia obejmują m.in. zagadnienia finansowania inwestycji komunalnych, wykorzystywania środków pomocowych UE z uwzględnieniem perspektywy finansowej 2014-2020, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, tworzenia i działalności spółek komunalnych, gospodarowania mieniem komunalnym, prawa administracyjnego i finansowego, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; orzecznictwo NSA, TK i ETS w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego. Przewidziany jest ponadto blok zajęć podejmujących kwestie etyki i sposobów zachowania w relacjach służbowych, kreowania wizerunku, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz wykład fakultatywny.

Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego i wybitni specjaliści – praktycy.

Organizacja studiów: program przewiduje 176 godzin zajęć: po pięć sesji dwudniowych (sobota, niedziela) w semestrze. Przewidywane terminy zjazdów w semestrze pierwszym letnim: 18-19 marca 2017 r., 1-2 i 22-23 kwietnia, 13-14 maja, 3-4 czerwca.

Informacji udziela sekretariat studium: ul. Nowy Świat 4, 00 - 497 Warszawa, I piętro, pok. 113, tel. 22 55 31 437, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki zaliczenia studiów:

  • pozytywny wynik egzaminu testowego z przedmiotu: procedury administracyjne,
  • pozytywny wynik egzaminu z przedmiotu Wykład fakultatywny (formę egzaminu ustala wykładowca)
  • uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów przewidzianych w programie w/g kryteriów ustalonych przez prowadzących.

pdfHarmonogram II semestr 2015-2016.pdf

 

Ramowy program podyplomowego studium samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego

Lp.

Przedmiot

Liczba godz.

Punkty ECTS

1.

Ustrój samorządu terytorialnego RP 

10

4

2.

Konstytucyjne podstawy ustroju RP 

8

2

3.

Procedury administracyjne 

18

5

4.

Prawno - cywilne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego

24

4

5.

Prawno - finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego

12

4

6.

PPP w inwestycjach samorządu terytorialnego

6

2

7.

Instytucje Unii Europejskiej 

10

4

8.

Prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego 

8

2

9.

Mienie komunalne, gospodarka komunalna i przekształcenia własnościowe w samorządzie terytorialnym

8

2

10.

Prawna regulacja gospodarki gruntami  

4

1

11.

Prawo budowlane

4

1

12.

Geografia gospodarcza i zagadnienia rozwoju regionalnego 

6

2

13. 

Samorząd terytorialny w wybranych krajach ( Francji, Kanadzie, USA) 

10

4

14.

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej  

4

2

16.

Problemy postępowania administracyjnego na tle orzecznictwa NSA - ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu działania samorządu terytorialnego

6

3

17.

Ustrój samorządu terytorialnego w RP na tle orzecznictwa NSA 

6

3

18.

Zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych

8

1

19.

Marketing terytorialny i promocja jednostek samorządu terytorialnego

4

1

20.

Współpraca samorządu terytorialnego z mediami  

6

1

21.

Wykład fakultatywny

14

4

 

Razem 

176

60

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl