Studia w CSSTiRL

Studia magisterskie

Studia I stopnia prowadzone na kierunku 'samorząd terytorialny i polityka regionalna' przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

pdfPlan studiów II stopnia niestacjonarne

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl