Studia w CSSTiRL

Studia licencjackie

Studia I stopnia prowadzone na kierunku 'samorząd terytorialny i polityka regionalna' przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym). Trwają trzy lata i prowadzą do uzyskania dyplomu licencjata.

Szczegółowe plany studiów I stopnia

pdfPlan studiów I stopnia od roku akad. 2016/2017

pdfPlan studiów I stopnia stacjonarne

pdfPlan studiów I stopnia niestacjonarne

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl