Studia w CSSTiRL

Informacje dla kandydatów na studia

Rekrutacja

Przeciętny czas poszukiwania pierwszej pracy przez absolwentów CSSTiRL UW studiów licencjackich wyniósł 3 miesiące.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wśród absolwentów CSSTiRL UW studiów licencjackich wyniosło ponad 2000 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie 1/5 absolwentów CSSTiRL UW studiów licencjackich przekroczyło 3300 zł.

Dane na podstawie raportu „Ekonomiczne aspekty losów absolwentów” dotyczą roku 2014 i obejmują absolwentów, którzy w trakcie prowadzonego badania figurowali w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oferuje studia I stopnia (3 letnie, licencjackie), studia II stopnia (2 letnie, magisterskie) na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna oraz studia podyplomowe. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na studia na kierunku oferowanym przez CSSTiRL UW są podane na stronie https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/PODYPL2018/.

 

Uwaga!!!! Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w systemie IRK: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2018/programme/SP-STRL/?from=field:SP-STRL

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Więcej

Studia licencjackie

Studia I stopnia prowadzone na kierunku 'samorząd terytorialny i polityka regionalna' przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym). Trwają trzy lata i prowadzą do uzyskania dyplomu licencjata.

Więcej

Studia magisterskie

Studia I stopnia prowadzone na kierunku 'samorząd terytorialny i polityka regionalna' przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Więcej

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej potrzebnej w codziennej działalności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy administracji publicznej – zwłaszcza samorządowej.

Więcej

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl