O CSSTiRL

Władze

Dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
dr hab. prof. UW Jolanta Itrich-Drabarek

Zastępca Dyrektora ds. studenckich
dr Michał Bitner

Kierownik studiów I  i II stopnia
dr Beata Marczewska

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. prof. UW Jolanta Itrich-Drabarek

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl