O CSSTiRL

Rady Konsultacyjnej ds. Programów i Treści Nauczania

Rada Konsultacyjna ds. Programów i Treści Nauczania, która została powołana przy Dyrektorze Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, jest forum służącym do dyskusji i współpracy między środowiskiem akademickim a jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami. Podejmując współpracę z praktykami, będzie można w lepszym stopniu dopasować programy studiów do potrzeb rynku pracy. Dlatego też bardzo ważna jest poznanie dotychczasowych doświadczeń w pracy z absolwentami, a także potrzeb i oczekiwań formułowanych wobec przyszłych i obecnych pracowników. Funkcjonowanie Rady Konsultacyjnej przyczyni się do integracji środowiska akademickiego (reprezentowanego przez CSSTiRL) z pracodawcami funkcjonującymi w obszarze samorządu terytorialnego i szeroko rozumianego rozwoju lokalnego.

Skład Rady Konsultacyjnej ds. Programów i Treści Nauczania

w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

2017 r.

 

Rudolf Borusiewicz                                                                 

Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich

 

 Grzegorz Benedykciński                                                        

Burmistrz miasta Grodzisk Mazowiecki

 

Maria Młotkowska                                                                

Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st.Warszawy

 

Agnieszka Mync                                                                    

Kancelaria Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

Maria Batycka-Wąsik                                                           

Wójt Gminy Lesznowola

 

Romuald Woźniak                                                                 

Wójt Gminy Załuski

 

Piotr Tyrlik                                                                             

Wójt Gminy Węgierska Górka

 

Andrzej Pietrasik                                                                   

Burmistrz miasta Płońsk

 

Wiesława Miecznikowska                                                      

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

Marcin Wojdat                                                                      

Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy

 

Tomasz Sieradz                                                                     

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

 

Prof. dr hab. Tomasz Giaro                                                                           

Dziekan WPiA UW

 

dr hab. prof. UW Stanisław Sulowski                                                            

Dziekan WNPiSM UW

 

dr hab. prof. UW Jolanta Itrich-Drabarek                                                       

Dyrektor CSSTiRL

 

dr Michał Bitner                                                                                 

Z-ca dyrektora CSSTiRL

 

                       

dr Beata Marczewska                                                            

CSSTiRL

 

Przedstawiciele samorządu studentów CSSTiRL

Ewelina Dusza       

 

 

W dniu 30 marca 2017r. odbyło się pierwsze, w kadencji 2016 – 2020, posiedzenie powołanej przy dyrektorze Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Rady konsultacyjnej ds. programów studiów i treści nauczania.

W skład Rady weszli przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych, a w tym w szczególności: osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego (szczebla lokalnego i regionalnego), przedstawiciele administracji centralnej, pracodawców prywatnych organizacji pozarządowych oraz samorządu studentów. W trakcie spotkania dyskutowano o oczekiwaniach pracodawców wobec absolwentów CSSTiRL. Spotkanie miało charakter roboczy, a osoby w nim biorące udział dostały wcześniej materiały, zawierające m.in. plan studiów miejskich, II stopnia stacjonarnych o profilu praktycznym (planowane uruchomienie studiów -1.10.2018r.); porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich; regulamin ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Samorząd lokalny i regionalny w Polsce i w Europie”. W efekcie spotkania sformułowano wnioski i wskazania, które mogą być wykorzystane do udoskonalenia oferty programowej realizowanej w CSSTiRL – zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy. Zaproponowane wnioski interesariuszy pozwolą przekazywać treści nauczania w sposób lepiej odpowiadający oczekiwaniom studentów i pracodawców. Przyczynią się do dalszego podnoszenia konkurencyjności CSSTiRL na rynku usług edukacyjnych.

20170330 14132120170330 14180320170330 150859

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl