O CSSTiRL

O nas

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego jest jednostką międzywydziałową Uniwersytetu Warszawskiego utworzoną przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Działa od 1991r. Prowadzi studia interdyscyplinarne administracyjno – politologiczne na kierunku: samorząd terytorialny i polityka regionalna.

Wykładowcami są wybitni przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych objętych programem studiów, głównie pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. 

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego prowadzi własne badania naukowe dotyczące problematyki samorządu terytorialnego, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami badawczymi i akademickimi, organizuje konferencje na aktualne zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i rozwoju regionalnego a także prowadzi działalność wydawniczą (publikowane są m.in. najlepsze prace magisterskie studentów Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego)   

Pierwsze studia interdyscyplinarne z dziedziny prawa, administracji, nauk politycznych, ekonomii i zarządzania, które uczą jak łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką, jak konstruować strategie i plany rozwoju oraz dobierać właściwe instrumenty ich realizacji, a także jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe na rozwój lokalny i regiony ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego zajęły pierwsze miejsce w rankingu studiów podyplomowych kształcących w dziedzinie administracji samorządowej, zorganizowanym przez miesięcznik FORUM SAMORZĄDOWE w roku 2011 i 2012.

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl