Dla studentów

Praktyki studenckie

Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Praktyki zaplanowano w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 8 marca 2019 r.

Oferta oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Praktyki obowiązkowe - odbywają się w oparciu o porozumienie pomiędzy CSSTiRL a pracodawcą. Swoim zakresem powinny wpisywać się  w program studiów lub być jego rozszerzeniem. Pracodawca, z którym CSSTiRL podpisuje umowę, wystawia praktykantowi zaświadczenie o odbyciu praktyk, które stanowi podstawę do uzyskania zaliczenia.

  • Urząd  miasta stołecznego Warszawy zaprasza studentów do odbycia praktyk w jednostkach i spółkach miejskich w semestrze letnim roku akademickiego  2017/2018. Pełna oferta praktyk jest dostępna także tutaj (http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/naukowa-warszawa). Porozumienie dotyczące formalizacji praktyk w Biurach Urzędu m.st.Warszawy należy podpisać z Biurem Kadr i Szkoleń m.st.Warszawy.
  • Już po raz czwarty Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje cykl letnich praktyk zawodowych „Praktyki u Marszałka”.

Wniosek o przyjęcie na praktykę można składać do 27 kwietnia br. Należy wypełnić formularz w postaci elektronicznejwydrukować dokument, podpisać i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adres: ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa lub złożyć osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu:

  1. przy ulicy Jagiellońskiej 26 (parter),
  2. przy ulicy Okrzei 35 (IV piętro pokój 424A),
  3. w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

O terminie dostarczenia wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do urzędu.

Na praktykantów czeka 100 miejsc w 12 departamentach i 5 delegaturach Urzędu: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

 

  • W tej sekcji znajdują się wszystkie dokumenty związane z realizacją praktyk studenckich w CSSTiRL.

Dokumenty do pobrania:

docxZasady praktyk

docxWzór porozumienia w sprawi organizacji praktyki miedzy uniwersytetem i instytucją

docxWzór ramowego programu praktyki

docxWzór zaświadczenia o odbyciu praktyki

docxWzór wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl