Harmonogram zajęć rok. akad. 2019/2020

Harmonogram zajęć dla studiów I stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2019/2020 semestr zimowy

 

 doc2_rok_semestr_zimowy_2019

 

Rejestracja na przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL  w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz niestacjonarnych drugiego stopnia rozpocznie się 07.02.2019r.godz.21.00 i zakończy 08.02.2019r.godz.23.59

Przedmioty rejestracji: (lista przedmiotów zostanie uzupełniona)

1. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

2. Władza i wspólnota - wybrane zagadnienia współczesnego samorządu terytorialnego w Polsce (kurs internetowy)

3. Podatki i opłaty lokalne – problemy praktyczne (kurs internetowy)

4. Laboratorium innowacji z zakresu zarządzania publicznego (kurs internetowy)

5. Prawa człowieka

6. Przedsiębiorca wobec administracji publicznej

Rejestracja na przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL  w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz niestacjonarnych drugiego stopnia rozpocznie się 08.10.2018r.godz.21.00 i zakończy 13.10.2018r.godz.23.59

Przedmioty rejestracji:

  1. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w sferze gospodarczej
  2. Służba cywilna w Polsce
  3. Metropolie – nowy wizerunek miast

Zajęcia z wyżej wymienionych przedmiotów rozpoczynają się w dniu 17.10.2018r.

 

Harmonogram zajęć dla studiów I stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2018/2019 semestr zimowy

 docI rok semestr zimowy

 docII rok semestr zimowy

docIII rok semestr zimowy

Harmonogram zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2018/2019 semestr zimowy

docI rok semestr zimowy 2018 - zjazd I 20.10.2018r.

docI rok semestr zimowy 2018 - zjazdy II-VII 

 docII rok semestr zimowy 2018

Harmonogram zajęć dla studiów I stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2018/2019 semestr letni

1 rok semestr letni

doc2 rok semestr letni

 doc3 rok semestr letni

Harmonogram zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2018/2019 semestr letni

terminy zjazdów: 23 II; 9,23 III; 6 IV; 11,25 V; 8 VI

docI rok semestr letni 2018

docII rok semestr letni 2018