Dla studentów

Harmonogram zajęć rok. akad. 2016/2017

Harmonogram zajęć dla studiów I stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2016/2017 semestr letni

 docI rok 2016/2017 semestr letni

docII rok 2016/2017 semestr letni

docIII rok 2016/2017 semestr letni

 

Harmonogram zajęć dla studiów  I stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2016/2017 semestr zimowy

I rok semestr zimowy 2016/2017

II rok semestr zimowy 2016/2017

III rok semestr zimowy 2016/2017

Harmonogram zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2016/2017 semestr letni

docI rok semestr letni 2016/2017

docII rok semestr letni 2016/2017

Harmonogram zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia w CSSTiRL  w roku akad. 2016/2017 semestr zimowy

I rok semestr zimowy 2016/2017

II rok semestr zimowy 2016/2017

Terminy zajęć dla studentów I i II roku studiów niestacjonarnych II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego

2016/2017

25,26 luty; 4,5 marzec,18,19 marzec; 1,2; 22,23 kwiecień; 13,14 maj; 3,4 czerwiec 

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl