Dla studentów

Harmonogram zajęć rok. akad. 2018/2019

Rejestracja na przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL  w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz niestacjonarnych drugiego stopnia rozpocznie się 08.10.2018r.godz.21.00 i zakończy 13.10.2018r.godz.23.59

Przedmioty rejestracji:

  1. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w sferze gospodarczej
  2. Służba cywilna w Polsce
  3. Metropolie – nowy wizerunek miast

Zajęcia z wyżej wymienionych przedmiotów rozpoczynają się w dniu 17.10.2018r.

 

Harmonogram zajęć dla studiów I stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2018/2019 semestr zimowy

 docI rok semestr zimowy

 docII rok semestr zimowy

docIII rok semestr zimowy

Harmonogram zajęć dla studiów niestacjonarnych II stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2018/2019 semestr zimowy

docI rok semestr zimowy 2018 - zjazd I 20.10.2018r.

docI rok semestr zimowy 2018 - zjazdy II-VII 

 docII rok semestr zimowy 2018

Harmonogram zajęć dla studiów I stopnia w CSSTiRL w roku akad. 2018/2019 semestr letni

1 rok semestr letni 2018

doc2 rok semestr letni 2018

 doc3 rok semestr letni 2018

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl