Dla studentów

Harmonogram sesji

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 2017/2018 studia I stopnia

I rok

Ustrój samorządu terytorialnego 5 III 2018 godz. 9.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

Prawo administracyjne 7 III 2018 godz. 18.00 s. 303 Collegium Iuridicum III, ul. Oboźna  6

Mikroekonomia 9 III 2018 godz. 16.00 Aula A WNE, ul. Długa 44/50

Wstęp do nauki o państwie i prawie oraz podstawy prawoznawstwa 6 III 2018 godz. 10.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

II rok

Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego 6 III 2018 godz. 11.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

Rozwój lokalny i regionalny 6 III 2018 godz. 11.45 s. 102 ul. Nowy Świat 4

III rok

Finanse UE i polityka regionalna 8 III 2018 godz. 11.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

Zarządzanie w administracji publicznej 7 III 2018 godz. 13.00 s. 208 ul. Nowy Świat 67

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 2017/2018 studia II stopnia

Polityka społeczna 9 III 2018 godz. 17.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

 Polityka regionalna i instrumenty jej realizacji 3 III 2018 godz. 13.15 s. 222 nowy gmach Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 

 

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl