Dla studentów

Harmonogram sesji poprawkowej

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 2016/2017 studia I stopnia

Zamówienia publiczne i pomoc publiczna 8 III 2017r. godz. 13:00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

I rok

  1. Wstęp do nauki o państwie i prawie oraz podstawy prawoznawstwa 8 III 2017r. o godz. 10.00 s. 511 ul. Nowy Świat 4
  2. Mikroekonomia 3 III 2017 o godz. 14.00. s. 102 ul. Nowy Świat 4
  3. Ustrój samorządu terytorialnego  9 III 2017r. godz. 10:00 s. 102 ul. Nowy Świat 4
  4. Prawo administracyjne 7 III 2017r. godz. 17:00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

II rok

  1. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego 9 III 2017r. godz. 12.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4, zaliczenie ćwiczeń 24 II 2017 godz. 11.30 s. 102 ul. Nowy Świat 4
  2. Polityka gospodarcza 9 III 2017 o godz. 11.30 s. 108 ul. Nowy Świat 67
  3. Postępowanie administracyjne termin 7 III 2017r. godz. 15.00  p.3.03 Collegium Iuridicum III

III rok

  1. Finanse UE i polityka regionalna 9 III 2017r. godz. 12.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4
  2. Zarządzanie w administracji publicznej 8 III 2017r. godz. 13.00 s. 208 ul. Nowy Świat 67

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 2016/2017 studia II stopnia

I rok

Historia instytucji politycznych i zasady ustroju politycznego państwa 7 III 2017r. godz. 9.45 s. 210 ul. Nowy Świat 67

Finanse publiczne 18 III 2017 godz. 12:30 s. 503 ul. Nowy Świat 4

Polityka regionalna i instrumenty jej realizacji 18 III 2017 godz. 13:10 s. 503 ul. Nowy Świat 4

Polityka społeczna 19 III 2017r. godz. 12.30 s. 503 ul. Nowy Świat 4

Polityka społeczna jst 4 III 2017r. godz. 10.00 s. 113 ul. Nowy Świat 4

II rok

Procedury administracyjne 7 III 2017r.godz. 16.30 p.1.09 Collegium Iuridicum III

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl