Dla studentów

Harmonogram sesji

Egzaminacyjna sesja  poprawkowa semestru letniego 2018/2019 studia I stopnia

I rok

Prawo konstytucyjne 3 IX 2019 r. godz. 13.00, s. 105 d. BUW

Prawo cywilne z umowami w administracji 4 IX 2019 r. godz. 9.00, s. 105 d. BUW

Socjologia i metody badań społecznych 12 IX 2019 r. godz. 10.00 Instytut Polityki Społecznej, Nowy Świat 67, pokój 109

Makroekonomia 2 IX 2019 r. godz. 11.00, s. 105 d. BUW

II rok

Finanse jednostek samorządu terytorialnego 3 IX 2019 r. godz. 10.00, s.105 d. BUW

Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne 4 IX 2019 r. godz. 11.00, s. 3.09 ul. Oboźna 6

Publiczne prawo gospodarcze 11 IX 2019 r. godz. 13.30, s. 2.01 ul. Oboźna 6 s. 2.01

III rok

Zamówienia publiczne (zaliczenie na ocenę) 3 IX 2019 r. godz. 10.30, s. 105 d. BUW

Egzaminacyjna sesja  poprawkowa semestru letniego 2018/2019 studia II stopnia

I rok

Zajęcia sprawdzające znajomość na poziomie B2 + 31.08.2019 r. godz. 9.00 sala 113 ul. Nowy Świat 4

Egzaminacyjna sesja  semestru letniego 2018/2019 studia I stopnia

I rok

Prawo konstytucyjne 14 VI 2019 r. godz. 16.45, s. 207 (d. BUW)

Prawo cywilne z umowami w administracji 11 VI 2019 r. godz. 9.00, s. 102 ul. Nowy Świat 4

Socjologia i metody badań społecznych 13 VI 2019 r. godz. 9.00 Instytut Polityki Społecznej, Nowy Świat 67, pokój 104

Makroekonomia 17 VI 2019 r. godz. 13.00, s. 207 (d. BUW)

II rok

Finanse jednostek samorządu terytorialnego 11 VI 2019 r. godz. 11.00, s. 102 ul. Nowy Świat 4

Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne 12 VI 2019 r. godz. 13.30, s. 107 (d. BUW)

Publiczne prawo gospodarcze 19 VI 2019 r. godz. 13.30, s. 2.01 ul. Oboźna 6

 

Egzaminacyjna sesja  semestru letniego 2018/2019 studia II stopnia

I rok

Prawo Unii i instytucje europejskie 15.06.2019 r. godz. 9.00 sala 102 ul. Nowy Świat 4

II rok

System podatkowy 8.06.2019 r. godz. 9.00 sala 102 ul. Nowy Świat 4

Kontrola administracji 15.06.2019 r. godz. 10.00 sala 102 ul. Nowy Świat 4

Zajęcia sprawdzające znajomość na poziomie B2 + 15.06.2019 r. godz. 11.00 sala 102 ul. Nowy Świat 4

 III rok

Zamówienia publiczne (zaliczenie na ocenę) 18.06.2019 r. godz. 10.00 sala 111 d. Buw

Egzaminacyjna sesja poprawkowa  semestru zimowego 2018/2019 studia I stopnia

I rok

Ustrój samorządu terytorialnego 7 III 2019 godz. 9.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

Prawo administracyjne 6 III 2019 godz. 15.30 s. 102 ul. Nowy Świat 4

Mikroekonomia 5 III 2019 godz. 18.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

Wstęp do nauki o państwie i prawie oraz podstawy prawoznawstwa 4 III 2019 godz. 11.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

II rok

Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego 7 III 2019 godz. 10.00 s. 102 ul. Nowy Świat 4

Rozwój lokalny i regionalny 5 III 2019 godz. 14.15 s. 107 ul. Nowy Świat 67

III rok

Prawo pracy 6 III 2019 godz. 14.00 s. 1.06 ul. Oboźna 6

 

 Egzaminacyjna sesja poprawkowa  semestru zimowego 2018/2019 studia II stopnia

I rok

Polityka rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym 5 III 2019 godz. 16.30 s. 112 ul. Stary BUW

Polityki publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego 6 III 2019 godz. 15.30 s. 113 ul. Nowy Świat 4

II rok

Procedury administracyjne 9 III 2019 godz. 9.45 s. 113 ul. Nowy Świat 4

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl