Dla kandydatów

Dlaczego warto studiować w CSSTiRL?

Studia w CSSTiRL umożliwiają zdobycie szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jest to wiedza, która pozwoli na odwołanie się do niej w praktycznej pracy w różnych strukturach organizacyjnych administracji publicznej oraz instytucjach współpracujących z ta administracją. Wiedza ta pozwoli na wykonywanie różnorodnych (i zmieniających się) zadań zawodowych. Stanowi ona także bazę do dalszego kształcenia się na kolejnych poziomach.

Studia pozwalają na zdobycie i rozwijanie umiejętności określania kierunków rozwoju, mechanizmów wdrażania strategii planów i programów tworzonych w przekrojach regionalnych i lokalnych.

W trakcie studiów przewidziano praktyki, które służyć ogólnej orientacji w systemie funkcjonowania poszczególnych ogniw administracji publicznej w państwie.

Dowiedz się więcej:

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl