Dla kandydatów

Dla kandydatów na studia

Trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, które uznane zostały dwukrotnie (w czerwcu 2011 i 2012 r.) za najlepsze w Polsce w rankingu studiów podyplomowych kształcących w dziedzinie administracji samorządowej, zorganizowanym przez miesięcznik Forum  Samorządowe.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Studia I stopnia

Studia licencjackie trzyletnie prowadzone są w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym) i niestacjonarnym wieczorowym (płatnym)

  • stacjonarne, limit miejsc 60
  • niestacjonarne, limit miejsc 80

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o listę rankingową utworzoną na podstawie wyników egzaminów maturalnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami rekrutacji dostępnymi w katalogu https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/

Plan studiów I stopnia


Studia II stopnia

Studia magisterskie dwuletnie prowadzone są w trybie niestacjonarnym zaocznym (płatnym). Limit miejsc: 80.

Studia przeznaczone są dla kandydatów z dyplomem wyższych studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub równorzędnych. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych, kryterium oceny będzie końcowy wynik studiów - ocena na dyplomie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami rekrutacji dostępnymi w katalogu https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/.

Plan studiów II stopnia

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl