Aktualności

Stypendium Ministra

Utworzono: piątek, 04, sierpień 2017
 Studenci  mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. W tym roku wnioskowanie o stypendia ministra będzie odbywać się z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane wnioski, wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia, należy składać w CSSTiRL  w  terminie do 15 września br.

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl