Aktualności

UWAGA REJESTRACJA !!!!!!!!!!

Utworzono: poniedziałek, 30, styczeń 2017

Rejestracja na przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL na semestr letni 2016/2017 rozpocznie się 18.02.2017r. o godz. 21:00 a zakończy się 20.02.2017r. o godz. 23:59

Wykład Gospodarka nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego, dr M. Sokołowski, wtorki , godz. 16.45-18.15 s. C Aud.Max.

Wykład Teoria i praktyka demokracji deliberatywnej, dr M. Tobiasz, niedziele (26 II; 5,19 III; 2, 23 IV; 14 V; 4 VI 2017), godz. 12.15 - 15.30, s. 511 ul. Nowy Świat 4

Konwersatorium Techniki negocjacji i mediacji w administracji , prof. dr hab. E.Marciniak, niedziele (26 II; 5,19 III; 2, 23 IV; 14 V; 4 VI 2017), godz. 12.15 - 15.30, s. 102 ul. Nowy Świat 4

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl