Aktualności

Aktualności CSSTiRL

UWAGA!!!!!!!!!!!

Utworzono: czwartek, 01, czerwiec 2017

W dniach 3 - 4 czerwca br. zajęcia dla I roku studiów II stopnia odbywają się w sali 211 Stary BUW

Rada Konsultacyjna

Utworzono: czwartek, 06, kwiecień 2017

W dniu 30 marca 2017r. odbyło się pierwsze, w kadencji 2016 – 2020, posiedzenie powołanej przy dyrektorze Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Rady konsultacyjnej ds. programów studiów i treści nauczania.

W skład Rady weszli przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych, a w tym w szczególności: osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego (szczebla lokalnego i regionalnego), przedstawiciele administracji centralnej, pracodawców prywatnych organizacji pozarządowych oraz samorządu studentów. W trakcie spotkania dyskutowano o oczekiwaniach pracodawców wobec absolwentów CSSTiRL. Spotkanie miało charakter roboczy, a osoby w nim biorące udział dostały wcześniej materiały, zawierające m.in. plan studiów miejskich, II stopnia stacjonarnych o profilu praktycznym (planowane uruchomienie studiów -1.10.2018r.); porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich; regulamin ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Samorząd lokalny i regionalny w Polsce i w Europie”. W efekcie spotkania sformułowano wnioski i wskazania, które mogą być wykorzystane do udoskonalenia oferty programowej realizowanej w CSSTiRL – zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy. Zaproponowane wnioski interesariuszy pozwolą przekazywać treści nauczania w sposób lepiej odpowiadający oczekiwaniom studentów i pracodawców. Przyczynią się do dalszego podnoszenia konkurencyjności CSSTiRL na rynku usług edukacyjnych.
20170330 14132120170330 14180320170330 150859
 

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!

Utworzono: wtorek, 28, marzec 2017

W terminie od 29 marca do 11 kwietnia 2017 roku będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty.

UWAGA REJESTRACJA !!!!!!!!!!

Utworzono: poniedziałek, 30, styczeń 2017

Rejestracja na przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL na semestr letni 2016/2017 rozpocznie się 18.02.2017r. o godz. 21:00 a zakończy się 20.02.2017r. o godz. 23:59

Wykład Gospodarka nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego, dr M. Sokołowski, wtorki , godz. 16.45-18.15 s. C Aud.Max.

Wykład Teoria i praktyka demokracji deliberatywnej, dr M. Tobiasz, niedziele (26 II; 5,19 III; 2, 23 IV; 14 V; 4 VI 2017), godz. 12.15 - 15.30, s. 511 ul. Nowy Świat 4

Konwersatorium Techniki negocjacji i mediacji w administracji , prof. dr hab. E.Marciniak, niedziele (26 II; 5,19 III; 2, 23 IV; 14 V; 4 VI 2017), godz. 12.15 - 15.30, s. 102 ul. Nowy Świat 4

UWAGA STUDENCI zmiana procedury archiwizacji prac dyplomowych i postępowania antyplagiatowego w CSSTiRL

Utworzono: środa, 09, marzec 2016

Patrz: zakładka praca dyplomowa Zarządzenie nr 40 z dnia 17 listopada 2015 r. Dyrektora Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego  UW w sprawie procedury archiwizacji prac dyplomowych i postępowania antyplagiatowego w CSSTiRL

Więcej informacji...

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl