Aktualności

Aktualności CSSTiRL

WAŻNA INFORMACJA !!!!!!!!

Utworzono: czwartek, 26, lipiec 2018

WAŻNA ZMIANA!!! Od dnia 19 września zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych studentów, na których są regulowane zobowiązania wobec UW, dotychczasowe numery kont nie będą już aktywne. Nowe numery będą widoczne dla studentów w systemie USOSweb. W dniu 19 września po godzinie 12:00 nastąpi wyłączenie systemu USOS oraz wszystkich aplikacji powiązanych z tym systemem (m.in. USOSweb). Przerwa w działaniu systemu USOS planowana jest na max. 6 godzin. Jednocześnie od rana od 19 wrześnie Bank Millenium nie będzie akceptował przelewów przychodzących na dotychczasowe numery – będą one zwracane do nadawcy. Zmiana ta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania nowego modułu Płatności. Zwracamy się z zaleceniem, żeby w dniach 18-19 września nie dokonywać opłat wobec UW na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe.

 

Szanowni Studenci, już 19 września br. wdrażamy na UW nowy lepszy moduł obsługi płatności studenckich w USOS (USP-FK). Jest to konieczne z trzech powodów. Po pierwsze chcielibyśmy umożliwić bardziej przejrzysty sposób rozliczania Studentów. Po drugie dotychczasowe rozwiązanie nie jest już rozwijane i nie można do niego wprowadzić nowych funkcji i ulepszeń. Ostatnim powodem jest wdrożenie w wybranych Jednostkach rozliczeń Studentów cudzoziemców bezpośrednio w euro (dla tych, którzy mają podpisane z UW umowy na opłaty w tej walucie). Staramy się, żeby dla Studentów zmiana ta była jak najmniej zauważalna. Tak jak dotychczas wszelkie informacje dotyczące indywidualnych rozliczeń znajdą się w USOSweb w tym samym miejscu – zmieni się jedynie nazwa modułu na „Płatności FK”. Zawarte tam informacje będą miały zbliżoną formę, ale …

  • od 19 WRZEŚNIA 2018r. zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Od 19 września przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców. Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
  • Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb
    od dnia 19 września po godzinie 18:00.
  • W dniach 18-19 września proponujemy wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
  • System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.
  • Więcej informacji będzie dostępne w Państwa Jednostkach.

Wierzymy, że prace nad wdrożeniem, które trwają już prawie dwa lata, będą miały efekt w postaci jeszcze lepszej obsługi płatności studenckich na UW.

Stypendium Ministra

Utworzono: poniedziałek, 04, czerwiec 2018

 Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów należy składać w terminie do 20 września 2018 r.

Zaproszenie na konferencję

Utworzono: wtorek, 20, luty 2018

Ogólnopolska studencko - doktorancka konferencja naukowa pt. :Następne 100 lat Niepodległości Wizja Polski w oczach młodych badaczy"  - 26 maja 2018r. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Zgłoszenia do 6 maja 2018r. Informacje fanpage "Ateny" oraz  strona wydarzenia.

Rekrutacja do programu Erasmus + na rok akademicki 2018/2019 rozpoczęta. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wnioski i formularz są dostępne w zakładce „wymiana studencka”.

Utworzono: wtorek, 30, styczeń 2018

Rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne do programu Erasmus + na rok akademicki 2018/2019. O wyjazd mogą się ubiegać studenci drugiego roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz studenci pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich) CSSTiRL. Wyjazd jest możliwy jedynie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. W klasyfikacji mogą również uczestniczyć studenci trzeciego  roku studiów I stopnia pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci na studia  II stopnia w CSSTiRL  lub WNPiSM Uniwersytecie Warszawskim; dla tej grupy przewidziany jest wyjazd wyłącznie w semestrze letnim.

Szczegółowe zasady kwalifikacji zostały przedstawione w Zasadach kwalifikacji studentów Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego na wyjazd w ramach programu Erasmus + (do pobrania na stronie).

Uwaga: Jednym z warunków kwalifikacji na wyjazd jest udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie B2, jednak uczelnie partnerskie mogą wyznaczyć dodatkowe wymagania w tym zakresie. Dlatego sugeruje się dokładne zapoznanie się z wymogami dotyczącymi znajomości językowej dostępnymi na witrynach internetowych uczelni partnerskich.

Uwaga: Studenci Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW są kwalifikowani na wyjazdy w pierwszej kolejności. Studenci CSSTiRL są kwalifikowani na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w ramach dostępnych miejsc.

Uwaga: Wnioski o wyjazd zagraniczny w roku akademickim 2018/2019 wraz z niezbędną dokumentacja należy składać w sekretariacie CSSTiRL do dnia 15 lutego br. do godz. 12.00. (dokumentacja powinna być złożona w podpisanej teczce).

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacja należy kontaktować się z koordynatorem ds. programu Erasmus+ w CSSTiRL (dr hab. Michałem Bitnerem: mwbitnerTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; dyżury: czwartki, godz. 11.00 – 12.00, p. 113 Nowy Świat 4).

Dodatkowe informacje na temat programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej: 

 http://www.erasmus.org.pl oraz na witrynie Biura Współpracy z Zagranicą (www.bwz.uw.edu.pl)

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl